منو کاربری و دسترسی ها
پشتیبانی، مشاوره و ارتباط با ما

گزارش آماری عملکرد میترا رنک

 • مجموع بازدیدهای ارسال شده برای مشتریان :
 • 158,264,707 بازدید
 • مجموع لایک های ارسال شده برای مشتریان :
 • 18,008 لایک
 • مجموع ورودی های گوگل ارسال شده برای مشتریان :
 • 560,046 ورودی
 • مجموع سفارش های ثبت شده برای افزایش بازدید :
 • 1,003 وب سایت
 • مجموع سفارش های ثبت شده برای افزایش لایک :
 • 321 فن پیج
 • مجموع سفارش های ثبت شده برای افزایش ورودی گوگل :
 • 578 سفارش
 • تاریخ شروع فعالیت رسمی :
 • 01 / 01 / 1391
 • تعداد کل کاربران :
 • 12,230 کاربر
 • تعداد کاربران فعال:
 • 3,183 کاربر
 • مجموع مبالغ پرداخت شده به کاربران :
 • 1,566,870,000 ریال
 • مجموع موجودی جاری کاربران :
 • 208,349,979 ریال
 • مجموع موجودی ارزش همکاری کاربران :
 • 373,754,758 ریال
 • تعداد زیرمجموعه های فعال جذب شده توسط کاربران :
 • 1,179 کاربر
 • نام کاربری
 • تاریخ ثبت درخواست
 • مبلغ درخواستی
 • hamed123456
 • 01:26:09   1395/12/01
 • 300,000 ریال
 • alireza7777
 • 12:06:27   1395/11/30
 • 100,000 ریال
 • mohammadreza1987
 • 23:50:54   1395/11/28
 • 1,000,000 ریال
 • taba10
 • 18:47:35   1395/11/28
 • 100,000 ریال
 • khaleghipoorh
 • 17:02:33   1395/11/28
 • 1,000,000 ریال
 • user007
 • 15:57:36   1395/11/28
 • 1,000,000 ریال
 • arsalan681
 • 12:08:27   1395/11/28
 • 100,000 ریال
 • miladzoro
 • 11:20:15   1395/11/28
 • 1,000,000 ریال
 • maghaseyedali
 • 11:20:41   1395/11/28
 • 1,000,000 ریال
 • saberss501
 • 10:54:02   1395/11/28
 • 100,000 ریال
از هر بازدید کننده وب سایت تان درآمد کسب کنید !