|

EN ورود به حساب اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری و دریافت سود ماهیانه برگشت به صفحه قبل

کابران می توانند از طریق این حساب آن بخش از درآمدشان را که در حال حاضر به آن نیاز ندارند، در سایت سرمایه گذاری کرده و ماهیانه معادل درصد معینی از موجودی حساب سرمایه گذاری شان، سود دریافت کنند. لطفا به این حساب، به چشم یک حساب بانکی نگاه نکنید. این حساب برای کاربرانی راه اندازی شده است که در حال حاضر به درآمدشان از مجموعه وب سایت های میترا نیازی ندارند و متقابلا تمایل دارند از محل اندوخته خود، درآمد دیگری نیز داشته باشند.

سود تعیین شده، دقیقا پس از گذشت 31 روز کامل پس از تاریخ آخرین سرمایه گذاری ( و یا تاریخ آخرین سود واریز شده )، محاسبه و به حساب جاری کاربر شارژ می شود. کاربر هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند نسبت به برگشت موجودی حساب سرمایه گذاری به حساب جاری خود اقدام نماید. در صورت برگشت موجودی حساب سرمایه گذاری به حساب جاری ( حتی یک روز پیش از پایان دوره 31 روزه ) سودی به مبلغ سرمایه گذاری کاربر تعلق نمی گیرد. همچنین لطفا سرمایه گذاری تان را در یک مرحله انجام دهید و یا پس از دریافت سود ماهیانه نسبت به افزایش موجودی سرمایه گذاری اقدام نمایید چون با هر بار سرمایه گذاری، تاریخ انجام سرمایه گذاری به تاریخ جاری به روز رسانی شده و سود مربوط به کل موجودی حساب سرمایه گذاری، پس از 31 روز از تاریخ جاری محاسبه و به حساب جاری کاربر شارژ می شود.

لطفا توجه داشته باشید در صورت تمایل به برگشت موجودی سرمایه گذاری و واریز به حساب بانکی، این مبلغ از طریق بخش "برداشت نقدی و واریز به حساب بانکی" قابل برداشت خواهد بود و به هیچ عنوان امکان واریز خارج از نوبت به حساب بانکی میسر نیست.

نمایش بیشتر...

مجموعه وب سایت های میترا تصمیم دارد به جهت بهبود خدمات و گسترش وب سایت ها، تجهیزات سخت افزاری جدید خریداری نموده و عملکرد وب سایت ها را گسترش دهد. از این رو شرایط سرمایه گذاری و همکاری در سود را در مجموعه وب سایت ها پیاده سازی نموده است. اصل مبلغ سرمایه گذاری همواره در سایت محفوظ بوده و در هر زمان کاربر تمایل داشته باشید می تواند نسبت به برگشت مبلغ سرمایه گذاری شده اقدام نماید.

نمایش بیشتر...
نماد اعتماد الکترونیک
1